Jums patikėsime šias atsakomybes:

 • vadovausite IT paslaugų skyriui, įskaitant komandos valdymą, projektų planavimą, tikslų nustatymą ir jų įgyvendinimą;
 • stiprinsite ir prižiūrėsite darbuotojų darbo procesus, skatinant efektyvų bendradarbiavimą ir aukštos kokybės rezultatus;
 • būsite atsakingas (-a) už ITP skyriaus išteklių valdymą, optimizuojant jų naudojimą ir planuojant naujų įsigijimą;
 • bendradarbiausite su išoriniais tiekėjais ir stebėsite paslaugų teikimo kokybę;
 • stiprinsite IT komandos žinias ir gebėjimų augimą, skatindamas (-a) kompetencijos kėlimą;
 • diegsite, prižiūrėsite ir tobulinsite ITIL procesus Banke;
 • būsite Jira įrankio ambasadoriumi (-e) įgyvendinant ITIL ir kitus verslo procesus;
 • prižiūrėsite ir vystysite Banko konfigūracijų valdymo duomenų bazę (CMDB);
 • prižiūrėsite ir vystysite Banko žinių bazę.

Mums reikia Jūsų, jei Jūs:

 • esate įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą informacinių technologijų srityje;
 • esate įgijęs (-usi) ne mažiau 3 metų IT paslaugų teikimo srityje, turite vadovaujamo darbo patirties;
 • gebate naudotis projektų valdymo įrankiais ir technologijomis (Jira);
 • sertifikato/sertifikatų turėjimas šioje srityje būtų didelis privalumas;
 • pasižymite puikiais bendradarbiavimo ir komunikacijos įgūdžiais;
 • turite puikius analitinio mąstymo, sprendimų priėmimo įgūdžius;
 • sėkmingai veikiate tiek individualiai, tiek komandos aplinkoje;
 • gebate planuoti, organizuoti ir valdyti resursus bei laiką;
 • gerai mokate anglų kalbą (tiek žodžiu, tiek raštu).

Kodėl verta rinktis mus? Jums siūlome:

 • darbo užmokestį nuo 3200 iki 5000 Eur (neatskaičius mokesčių). Taip pat galima kintama atlygio dalis, skiriama atsižvelgiant į darbo rezultatus.
 • rūpinamės komandos narių sveikata – siūlome sveikatos draudimą;
 • atsižvelgiame į darbo ir asmeninio gyvenimo balansą – taikome hibridinį darbo modelį, lankstų darbo pradžios ir pabaigos laiką, papildomas poilsio dienas;
 • rūpinamės komandos narių profesiniu augimu – rengiame vidinius ir išorinius mokymus aktualiomis profesinėmis temomis;
 • su džiaugsmu vertiname ir įvertiname įdomias, naudingas iniciatyvas, norą prisidėti prie Banko veiklos tobulinimo.

Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite iki: 2024-04-30.

Kandidatuoti

Prisekite CV failą (PDF arba DOC)

Informacija

Duomenų valdytojas UAB Urbo bankas (toliau – Bankas), kurio kontaktiniai duomenys pateikiami šios interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“, tvarkys Jūsų pateiktus asmens duomenis, įskaitant informaciją, esančią CV ir motyvaciniame laiške, naujo darbuotojo ar praktikanto atrankos organizavimo ir vykdymo tikslu, siekiant teisėtų Banko interesų, t.y. užtikrinti tinkamo praktikanto ar darbuotojo atranką. Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų Bankas neperduos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Banko dukterines įmones, kurių pilną sąrašą rasite čia (tuo atveju, kai šios įmonės taip pat ieško kandidato į atitinkamą / panašią darbo ar praktikos vietą). Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip iki atrankos pabaigos, o suėjus šiam terminui – nedelsiant sunaikinti. Informuojame, kad Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti netikslius arba papildyti neišsamius savo asmens duomenis; teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“); teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą; teisę į duomenų perkeliamumą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/); teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, tačiau tokiu atveju Bankas neturės galimybės atsakyti į Jums iškilusius klausimus. Kilus klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Banko duomenų apsaugos pareigūną Jums patogiu būdu: paštu adresu Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius arba el. paštu [email protected]. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti čia.