Jums patikėsime šias atsakomybes:

 • aktyviai pristatysite banko paslaugų pristatymas ir jas parduosite;
 • atliksite grynųjų pinigų operacijas;
 • suvesite teisingus duomenis į banko duomenų sistemas;
 • tobulinsite savo profesinius ir bendravimo įgūdžius.

Mums reikia Jūsų, jei Jūs:

 • turite panašios darbo patirties bankiniame sektoriuje (tai būtų didelis privalumas);
 • turite įgijęs (-usi) aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą (vadybos, ekonomikos, bankininkystės ir pan. srityse);
 • esate komunikabilus (-i), atsakingas (-a), orientuotas (-a) į kokybišką klientų aptarnavimą;
 • efektyviai organizuojate savo darbo laiką ir gebate dirbti savarankiškai.

Kodėl verta rinktis mus? Jums siūlome:

 • darbo užmokestį nuo 1250 iki 1350 Eur. Taip pat kintamą atlygio dalį, skiriamą atsižvelgiant į darbo rezultatus;
 • rūpinamės komandos narių sveikata – siūlome sveikatos draudimą;
 • siūlome lankstų darbo grafiką – pagal suminę darbo laiko apskaitą;
 • rūpinamės komandos narių profesiniu augimu – rengiame vidinius ir išorinius mokymus aktualiomis profesinėmis temomis;
 • su džiaugsmu vertiname ir įvertiname įdomias, naudingas iniciatyvas, norą prisidėti prie Banko veiklos tobulinimo.

Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite iki: 2024-08-01.

Kandidatuoti

Prisekite CV failą (PDF arba DOC)

Informacija

Duomenų valdytojas UAB Urbo bankas (toliau – Bankas), kurio kontaktiniai duomenys pateikiami šios interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“, tvarkys Jūsų pateiktus asmens duomenis, įskaitant informaciją, esančią CV ir motyvaciniame laiške, naujo darbuotojo ar praktikanto atrankos organizavimo ir vykdymo tikslu, siekiant teisėtų Banko interesų, t.y. užtikrinti tinkamo praktikanto ar darbuotojo atranką. Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų Bankas neperduos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Banko dukterines įmones, kurių pilną sąrašą rasite čia (tuo atveju, kai šios įmonės taip pat ieško kandidato į atitinkamą / panašią darbo ar praktikos vietą). Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip iki atrankos pabaigos, o suėjus šiam terminui – nedelsiant sunaikinti. Informuojame, kad Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti netikslius arba papildyti neišsamius savo asmens duomenis; teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“); teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą; teisę į duomenų perkeliamumą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/); teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, tačiau tokiu atveju Bankas neturės galimybės atsakyti į Jums iškilusius klausimus. Kilus klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Banko duomenų apsaugos pareigūną Jums patogiu būdu: paštu adresu Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius arba el. paštu [email protected]. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti čia.