Manote, kad Jūsų interesai buvo pažeisti?

1.
Susisiekite su banku
Jeigu manote, kad Jūsų teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti, naudojantis „Urbo“ banko teikiamomis paslaugomis, pirmiausia siūlome:
  • kreiptis į Jus aptarnaujantį banko darbuotoją arba
  • skambinti bendruoju kontaktų centro numeriu 19 300 arba +370 5 264 4800 skambinant iš užsienio.
2.
Užpildykite formą
Jeigu susidariusi situacija nebuvo išspręsta kreipiantis minėtais būdais, Jūs turite galimybę pateikti pretenziją „Urbo“ bankui raštu.
  • Bankas nagrinėja įskaitomai valstybine (lietuvių) ir / ar anglų, rusų kalbomis parašytas bei asmeniškai kliento ar jo tinkamai įgalioto asmens pasirašytas pretenzijas.
  • Prie pretenzijos turi būti pridedami dokumentai, pagrindžiantys teikiamos pretenzijos esmę.
3.
Pateikite raštiškai užpildytą formą
Pretenziją galite pateikti:
  • Jums artimiausiame banko padalinyje arba Interneto banke „Pranešimai > Naujas pranešimas“
  • Registruotu paštu Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius (rekomenduojama su notaro patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija)
  • El. paštu [email protected], laiško pavadinime nurodant „Pretenzija“ ir prisegant užpildytą bei pasirašytą pretenzijos formą (rekomenduojama, kad pretenzija būtų pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu)
4.
Gaukite banko atsakymą
Raštu klientų pateiktas pretenzijas nagrinėja kompetentingi banko padaliniai banke nustatyta tvarka.
  • Pretenzija išnagrinėjama ir atsakymas raštu klientui pateikiamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po skundo gavimo.
  • Ypatingais atvejais, kai įvardytų aplinkybių nagrinėjimas reikalauja papildomo išsamaus tyrimo, atsakymo terminas gali būti pratęsiamas. Apie pretenzijos nagrinėjimo termino pratęsimą ir priežastis klientas informuojamas raštu.