Obligacijų emisijos platinimas

2018 m. birželio 26 d. – liepos 23 d. Orion Securities vykdo viešą UAB Urbo bankas 3 000 000 EUR vertės, 7 metų trukmės 7% metinio pajamingumo obligacijų platinimą Lietuvoje. Šis obligacijų platinimas vykdomas kaip dalis 10 000 000 EUR vertės obligacijų platinimo programos, patvirtintos Lietuvos Banko 2018 m. birželio 25 d. sprendimu. Kviečiame susipažinti su pirmos pagal programą platinamos emisijos galutinėmis sąlygomis ir susijusiais dokumentais.

Obligacijų emisijos platinimas

Emitentas
UAB Urbo bankas
Valiuta
EUR
Dalies numeris
1
ISIN kodas
LT0000432114
Bendra pagrindinė suma (nominali vertė)
Iki EUR 3,000,000. Emitentas gali sumažinti Dalies bendrą pagrindinę sumą per tos Dalies Pasirašymo laikotarpį. Galutinė Dalies bendra pagrindinė suma bus nurodyta pranešime dėl Obligacijų paskirstymo Investuotojams, kuris bus paskelbtas Bendrovės ir Siūlymo tarpininko tinklalapiuose paskirsčius Obligacijas Investuotojams.
Obligacijos nominali vertė
EUR 1,000
Numatoma Emisijos data
2018 m. liepos 24 d.
Sprendimo, pagal kurį išleidžiamos šios Dalies Obligacijos, data
2018 m. birželio 25 d.
Metinė palūkanų norma
7%
Palūkanų mokėjimo dienos
2019 m. sausio 24 d., 2019 m. liepos 24 d., 2020 m. sausio 24 d., 2020 m. liepos 24 d., 2021 m. sausio 24 d., 2021 m. liepos 24 d. 2022 m. sausio 24 d., 2022 m. liepos 24 d., 2023 m. sausio 24 d., 2023 m. liepos 24 d., 2024 m. sausio 24 d., 2024 m. liepos 24 d., 2025 m. sausio 24 d., 2025 m. liepos 24 d.
Išpirkimo data
2025 m. liepos 24 d.
Obligacijų išpirkimas Emitento pasirinkimu
Išankstinis išpirkimas įmanomas gavus išankstinį LB leidimą, su sąlyga, kad atitinkamu metu tokio leidimo reikia (tačiau nereikalaujama gauti Obligacijų savininkų sutikimo arba pritarimo), pateikdamas apie tai neatšaukiamą pranešimą ne vėliau kaip prieš 15 dienų ir ne anksčiau kaip prieš 30 dienų. Išankstinio išpirkimo atveju Obligacijos išperkamos nominalia verte ir sumokant sukauptas palūkanas
Minimali investicijos suma
EUR 1,000
Obligacijos Emisijos kaina
EUR 1,000
Pasirašymo laikotarpis
Nuo 2018 m. birželio 26 d. iki 2018 m. liepos 23 d. (iki 17 val. Vilniaus laiku)
Pasirašymo pavedimų pateikimo tvarka
Aprašyta baziniame prospekte
Obligacijų paskirstymo tvarka ir atsiskaitymas
1 Dalies Obligacijos suteikiamos pagal pirmumo pagal laiką principą (pirmas atėjusysis gauna pirmiausiai), t. y. pirmieji savo Pasirašymo pavedimus pateikę Investuotojai pirmieji gaus Obligacijas iki to laiko ir sumos, kai Pasirašymo pavedimai bus pateikti visai 1 Dalies Obligacijų bendrai pagrindinei sumai (3 000 000 EUR). Kai pasiekiama ši bendra pagrindinė 1 Dalies Pasirašymų suma, daugiau šios Dalies Obligacijos Investuotojams nebeskirstomos. Jei situacija tokia, kad atitinkamas Investuotojas, teikiantis Pasirašymo pavedimą, pasiekia ir viršija bendrą pagrindinę 1 Dalies sumą, jo Pasirašymo pavedimas mažinamas atitinkamai taip, kad nebūtų viršyta maksimali pagrindinė 1 Dalies suma (3 000 000 EUR)
Siūlymo tarpininko agentai (jei tokių yra)
Nėra
Informacija apie Emitento obligacijas, kurios jau įtrauktos į reguliuojamus prekybos sąrašus
Nėra
Adresai, kur bus priimami Pasirašymo pavedimai
UAB FMĮ Orion Securities Vilnius biuras, A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva, ir Kauno biuras, Karaliaus Mindaugo pr. 50, „Žalgirio“ arena, Kaunas, Lietuva