Verslui

Paslaugų planai

Paslaugų rinkinys už nustatytą mėnesio mokestį!

Įskaičiuotas minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis

Neribotas komunalinių mokesčių apmokėjimų skaičius internetu

Nemokamas lėšų pervedimas – skaičius pagal pasirinktą planą

Smart-ID sertifikato išdavimas

Sutaupykite pasirinkę vieną iš siūlomų paslaugų planų

Kas įtraukta į paslaugų planą?
MB 25
MB 50
MB 100
Kas įtraukta į paslaugų planą?
Paslaugų plano mėnesio mokestis
MB 25
10 Eur
MB 50
15 Eur
MB 100
20 Eur
Kas įtraukta į paslaugų planą?
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis klientams rezidentams (visos kliento sąskaitos, išskyrus depozitines)
MB 25
+
MB 50
+
MB 100
+
Kas įtraukta į paslaugų planą?
Pervedimai eurais į kitą SEPA valstybės banką internetu
Pervedimai visomis valiutomis Banko viduje internetuE. sąskaitos automatinis apmokėjimas
MB 25
25 visų rūšių lėšų pervedimų per mėnesį
MB 50
50 visų rūšių lėšų pervedimų per mėnesį
MB 100
100 visų rūšių lėšų pervedimų per mėnesį
Kas įtraukta į paslaugų planą?
Už kiekvieną lėšų pervedimą internetu, viršijus nustatytą mėnesio nemokamų lėšų pervedimų skaičių
MB 25
0,35 Eur
MB 50
0,30 Eur
MB 100
0,25 Eur
Kas įtraukta į paslaugų planą?
Tarptautinis mokėjimo nurodymas EUR, USD valiuta internetu, išskyrus mokėjimo į šalis(SHA, OUR)
MB 25
17 Eur
MB 50
17 Eur
MB 100
14 Eur
Kas įtraukta į paslaugų planą?
Smart-ID sertifikato išdavimas
MB 25
+
MB 50
+
MB 100
+

Paslaugų planai neteikiami verslo klientams:

  • rezidentams, kai bent vienas iš dalyvių/akcininkų nuosavybės/kontrolės struktūroje ir/ar bent vienas iš naudos gavėjų yra ne Lietuvos Respublikos pilietis ARBA bent vienas iš dalyvių/akcininkų nuosavybės/kontrolės struktūroje yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo;
  • nerezidentams, kredito ir mokėjimo įstaigoms bei elektroninių pinigų įstaigoms.

OUR mokėjimams taikomi papildomi mokesčiai nurodyti Paslaugų ir operacijų kainyne skiltyje „KREDITO PERVEDIMAI NE SEPA“ Paslaugų plano mėnesio mokestis mokamas kiekvieno mėnesio paskutinę kalendorinę dieną nepriklausomai nuo to, ar Klientas pasinaudojo į paslaugų planą įtrauktomis paslaugomis. Neišnaudotos paslaugos neperkeliamos į kitą kalendorinį mėnesį.

Išskyrus šių šalių mokėjimus - Baltarusija (BY), Jungtiniai Arabų Emyratai (AE), Armėnija (AM), Azerbaidžanas (AZ), Kazachstanas (KZ), Kirgizija (KG), Moldovos Respublika (MD), Tadžikistanas (TJ), Turkmėnistanas (TM), Uzbekistanas (UZ), Rusijos Federacija (RU), Turkija (TR).

Klientas turi teisę vieną kartą per kalendorinį mėnesį nemokamai pakeisti verslo paslaugų planą. Naujai pasirinkto verslo paslaugų plano sąlygos ir įkainiai pradedami taikyti nuo kito mėnesio pirmos dienos.

Klientas apie paslaugos plano nutraukimą turi informuoti Banką raštu prieš 30 kalendorinių dienų. Nutraukus paslaugų plano naudojimą, nepasibaigus kalendoriniam mėnesiui, paslaugų plano mėnesio mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį nepriklausomai nuo nutraukimo dienos ir nurašomas mėnesio paskutinę kalendorinę dieną.

Kaip užsisakyti?

1.
Pasirinkite paslaugos užsakymo būdą
Paslaugą galite užsisakyti internetu arba atvykę į banko padalinį
2.
Pasirašykite prašymą
Susipažinkite su sąlygomis ir pateikite prašymą taikyti paslaugų planą
3.
Pradėkite naudotis paslaugų planu
Paslaugų planas pradedamas taikyti nuo kito mėnesio pirmos dienos po pateikto bankui tinkamai užpildyto ir pasirašyto prašymo

Dažniausiai užduodami klausimai

Užsakyti verslo paslaugų planą gali juridinis asmuo rezidentas, išskyrus juridinius asmenis, kurių bent vienas:

  • Dalyvių/akcininkų nuosavybės/kontrolės struktūroje ir/ar bent vienas iš naudos gavėjų yra ne Lietuvos Respublikos pilietis;
  • Arba bent vienas iš dalyvių/akcininkų nuosavybės/kontrolės struktūroje yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo.
  • Klientas apie paslaugos plano nutraukimą turi informuoti Banką raštu prieš 30 kalendorinių dienų.
  • Nutraukus paslaugų plano naudojimą nepasibaigus kalendoriniam mėnesiui, plano mėnesio mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį nepriklausomai nuo nutraukimo dienos. Suma yra nurašoma paskutinę kalendorinę mėnesio dieną.
  • Bankas turi teisę nutraukti paslaugų plano taikymą, išsiųsdamas apie tai Klientui pranešimą jeigu Klientas nesilaiko Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių ir Naudojimosi verslo paslaugų planu sąlygų Bankas nebetaiko paslaugų plano ar į jį įtrauktos paslaugos.

Pakeisti paslaugų planą galite prisijungę prie interneto banko. Užpildžius skaitmeninę prašymo formą, Jūsų planas bus pakeistas nuo kito mėnesio pirmos dienos.

  • Mokestis mokamas kiekvieno mėnesio paskutinę kalendorinę dieną nepriklausomai nuo to, ar Klientas pasinaudojo į paslaugų planą įtrauktomis paslaugomis;
  • Kliento neišnaudotos paslaugos neperkeliamos į kitą kalendorinį mėnesį.

Tapkite klientu jau dabar

Visos mokėjimo paslaugos elektroininiu būdu ir grynaisiais - viename banke!