Tvarumas

Svarbi ir neatsiejama nuo kasdienės „Urbo” banko veiklos strateginė sritis

Nr. 8: Deramas darbas ir ekonomikos augimas

  • Tvarios ekonominės plėtros skatinimas regionuose;
  • Garantuoti ir saugoti žmogaus teises, užtikrinti socialinę įtrauktį ir lygias galimybes, įskaitant lyčių lygybę;
  • Socialinės partnerystės iniciatyvų kūrimas, įskaitant ir banko klientus;
  • Darbo vietų kūrimas ir rėmimas;
  • Ekonominių įsipareigojimų akcininkams ir investuotojams vykdymo užtikrinimas;
  • Prieigos prie pažangių technologijų ir žinių gerinimas.

Banko tvarumo gairės

ESG klausimynas