Obligacijos

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. UAB Urbo banko obligacijos – ISIN kodas LT0000432114 įtrauktos į prekybą „Nasdaq Vilnius” vertybinių popierių biržoje (simbolis: OPMB070025A).

UAB Urbo bankas obligacijų emisijos dydis – 2 210 000 eurų. Vienos obligacijos nominali vertė – 1000 EUR. Metinė palūkanų norma – 7%, palūkanos mokamos du kartus per metus. Emisijos išpirkimo data – 2025 m. liepos 24 d.

Banko akcininkai

Pagrindinis banko akcininkas
Konstantinas Karosas, valdantis 90,13 % banko akcijų
Kiti akcininkai
Įmonė Western Petroleum Limited, valdanti 9,87 % banko akcijų