Pranešimas apie pažeidimą

Praneškite apie pažeidimą UAB Urbo banke ar UAB Urbo banko kontroliuojamoje įmonėje

UAB Urbo bankas savo veikloje stengiasi laikytis aukščiausių verslo etikos standartų. Mums labai svarbu sąžiningumas, skaidrumas ir atsakomybė. Todėl, jeigu pastebėjote ar susidūrėte su neteisėtos veikos, piktnaudžiavimo darbo pareigomis, galimos korupcijos ar teisės aktų nesilaikymo atvejais UAB Urbo banke – praneškite mums.

Padėkite mums kuo anksčiau pastebėti galimas rizikas ir / ar pažeidimo atvejus, o mes užtikrinsime Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą.

Dėkojame už pasitikėjimą!