Vadovybė

Veiklą grindžiame kolegialumo, teisėtumo ir bendros atsakomybės principais!

Valdyba

Marius Arlauskas
Valdybos pirmininkas
 • Banko valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas nuo 2022 metų
 • Banko valdybos narys nuo 2016 metų
 • Kauno technologijos universitete baigė socialinių mokslų fakultetą, suteiktas verslo administravimo magistro laipsnis
Igor Kovalčuk
Valdybos narys
 • Banko valdybos narys nuo 2013 metų
 • Administracijos vadovo pavaduotojas nuo 2013 metų
 • Vilniaus universitete baigė teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją
Snieguolė Kudrevičienė
Valdybos narė
 • Banko valdybos narė nuo 2023 metų
 • Rizikų tarnybos direktorė nuo 2023 metų
 • Įgyta ekonomisto ir organizatoriaus kvalifikacija
Andrius Bernotas
Valdybos narys
 • Banko valdybos narys nuo 2023 metų
 • Finansų tarnybos direktorius nuo 2023 metų
 • Įgyta bankininkystės ir teisės kvalifikacija

Stebėtojų taryba

Gintaras Treinys
Stebėtojų tarybos pirmininkas
Vytenis Rasutis
Stebėtojų tarybos narys
Kęstutis Jovaišas
Stebėtojų tarybos narys
Andrius Budnikas
Stebėtojų tarybos narys