Jums patikėsime šias atsakomybes:

 • aptarnauti dokumentinių atsiskaitymų (inkaso, akredityvų) ir garantijų operacijas. Pagal klientų prašymus ruošti (leisti) akredityvus. Atlikti veiksmus, susijusius su išankstiniu mokėjimu pagal pateiktus eksporto akredityvų dokumentus, koordinuoti su tuo susijusių banko padalinių veiklą;
 • aptarnauti SWIFT sistemos vartotojo dalį: kurti ir / ar autorizuoti pranešimus, susijusius su prekybos finansavimo paslaugomis ir korespondentinių ryšių plėtojimu;
 • plėtoti korespondentinius ryšius su bankais korespondentais ir ryšius su kitomis finansinėmis institucijomis, tarpininkaujančiomis banko aptarnaujamų paslaugų teikimui, bendradarbiauti su jomis;
 • savo funkcijų / kompetencijos ribose konsultuoti banko darbuotojus, ruošti ir teikti atsakymus į užklausimus prekybos finansavimo paslaugų klausimais, bendradarbiauti su kitų finansinių institucijų darbuotojais, sprendžiant su prekybos finansavimo paslaugomis susijusius klausimus;
 • savo kompetencijos ribose dalyvauti tobulinant esamus ir kuriant naujus produktus;
 • nustatyta tvarka rengti ir teikti instrukcijas, taisykles, ataskaitas ir informaciją apie teikiamas prekybos finansavimo paslaugas;
 • organizuoti ir vykdyti kitų darbuotojų mokymus, atestacijos testus apie teikiamas prekybos finansavimo paslaugas.

Mums reikia Jūsų, jei Jūs:

 • esate įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą (pageidautina ekonomikos, vadybos, finansų srityse);
 • esate įgijęs (-usi) ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį, nuolat vykdant dokumentinių akredityvų operacijų aptarnavimą (banke arba įmonėje);
 • turite išsamias garantijų ir dokumentinių atsiskaitymų aptarnavimo standartinių sąlygų UCP, URDG ir kitų susijusių dokumentų žinias ir sugebate jas taikyti;
 • žinote apie dokumentiniuose akredityvuose naudojamų dokumentų ruošimą ir tinkamą formavimą, patariant klientui, kaip užtikrinti atitikimą akredityvo sąlygoms;
 • turite puikias anglų kalbos žinias (rusų ir prancūzų kalbų mokėjimas būtų privalumas).

Kodėl verta rinktis mus? Jums siūlome:

 • darbo užmokestį nuo 2240 iki 3500 Eur (neatskaičius mokesčių). Taip pat kintamą atlygio dalį, skiriamą atsižvelgiant į darbo rezultatus;
 • rūpinamės komandos narių sveikata – siūlome sveikatos draudimą;
 • atsižvelgiame į darbo ir asmeninio gyvenimo balansą – taikome hibridinį darbo modelį, papildomas poilsio dienas;
 • rūpinamės komandos narių profesiniu augimu – rengiame vidinius ir išorinius mokymus aktualiomis profesinėmis temomis;
 • su džiaugsmu vertiname ir įvertiname įdomias, naudingas iniciatyvas, norą prisidėti prie Banko veiklos tobulinimo.

Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite iki: 2024-08-10.

Kandidatuoti

Prisekite CV failą (PDF arba DOC)

Informacija

Duomenų valdytojas UAB Urbo bankas (toliau – Bankas), kurio kontaktiniai duomenys pateikiami šios interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“, tvarkys Jūsų pateiktus asmens duomenis, įskaitant informaciją, esančią CV ir motyvaciniame laiške, naujo darbuotojo ar praktikanto atrankos organizavimo ir vykdymo tikslu, siekiant teisėtų Banko interesų, t.y. užtikrinti tinkamo praktikanto ar darbuotojo atranką. Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų Bankas neperduos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Banko dukterines įmones, kurių pilną sąrašą rasite čia (tuo atveju, kai šios įmonės taip pat ieško kandidato į atitinkamą / panašią darbo ar praktikos vietą). Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip iki atrankos pabaigos, o suėjus šiam terminui – nedelsiant sunaikinti. Informuojame, kad Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti netikslius arba papildyti neišsamius savo asmens duomenis; teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“); teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą; teisę į duomenų perkeliamumą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/); teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, tačiau tokiu atveju Bankas neturės galimybės atsakyti į Jums iškilusius klausimus. Kilus klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Banko duomenų apsaugos pareigūną Jums patogiu būdu: paštu adresu Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius arba el. paštu [email protected]. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti čia.