Paslaugų ir operacijų kainynas

2024 metų paslaugų ir operacijų kainynas PDF (galioja nuo 2024-06-03)

Peržiūrėti

Informacinis pranešimas apie įkainių pokyčius nuo 2024-06-03

Peržiūrėti

Banko sąskaitos

Privatiems klientams

Paslauga / Operacija
Įkainis
Paslauga / Operacija
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis1 rezidentams:
banko sąskaitos atidarymas
banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymas gautų EEE mokėjimų eurais įskaitymas2
Įkainis
1 Eur/mėn.
Paslauga / Operacija
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis1 nerezidentams3:
banko sąskaitos atidarymas
banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymas gautų EEE mokėjimų eurais įskaitymas2
Įkainis
10 Eur/mėn.
Paslauga / Operacija
Nerezidento duomenų patikra4
Įkainis
100 Eur
Paslauga / Operacija
Lėšų administravimo mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas nepersiveda lėšų į kitas sąskaitas6
Įkainis
1% / 360 d., min. 0,30 Eur

PASTABA: Banko sąskaitos atidaromos ir aptarnavimas bei mokėjimai vykdomi šiomis valiutomis: EUR, AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, GBP, NOK, PLN, SEK, USD, SEK, USD, ZAR. Sąskaitos, atidarytos kita valiuta, aptarnavimas galimas tik konvertavus lėšas į aukščiau nurodytą valiutą

1Mokestis taikomas kiekvienai kliento banko sąskaitai.

2Mokėjimų atliktų iš SEPA šalių pagal SEPA kredito pervedimų schemą ir iš EEE šalių įskaitymas, kai banko mokesčiai SHA ir pateikta IBAN informacija mokėtojo / gavėjo identifikavimui.

3Rezidentas:

  • fizinis asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybės narės teisės aktus turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje;
  • juridinis asmuo, kurio buveinė registruota Lietuvos respublikoje.
  • Nerezidentas:
  • fizinis asmuo, kuris nelaikomas rezidentu;
  • juridinis asmuo, kuris nėra registruotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

4 Klientas apie mokesčio taikymą informuojamas prieš pradedant dokumentų patikrą. Bankas, gavus mokesčio apmokėjimą, laiko jį Kliento sutikimu su taikomu mokesčiu, ir pradeda patikrinimo procedūrą dėl sprendimo pradėti ir/ar tęsti dalykinius santykius su Klientu. Sumokėtas mokestis už dokumentų patikrą negarantuoja sąskaitos atidarymo ar dalykinių santykių tęstinumo bei, nepriklausomai nuo banko ir/ar kliento sprendimo atidaryti sąskaitą ar tęsti dalykinius santykius, klientui negrąžinamas.

5 Jeigu dokumentų patikrą būtina atlikti Kliento buveinėje ar veiklos vietoje, Bankas turi teisę taikyti didesnį dokumentų patikros įkainį, apie kurį Klientas bus informuotas prieš pradedant dokumentų patikrą.

6Mokestis skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, dauginant visų kliento sąskaitų likučių sumą iš nurodytos vertės ir nurašomas kitą kalendorinę dieną už praėjusią dieną.

Verslo klientams

Paslauga / Operacija
Įkainis
Paslauga / Operacija
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis1 rezidentams:
banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymasgautų EEE mokėjimų eurais įskaitymas2
Įkainis
3 Eur/mėn
Paslauga / Operacija
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis1 nerezidentams3 ir rezidentams, kai bent vienas iš asmenų, turinčių teisę valdyti/tvarkyti sąskaitą ir/ar dalyvių/ akcininkų nuosavybės/kontrolės struktūroje ir/ar bent vienas iš naudos gavėjų yra užsienio valstybės pilietis ir/ar bent vienas iš dalyvių/akcininkų nuosavybės/kontrolės struktūroje yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo:
banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymas
gautų EEE mokėjimų eurais įskaitymas2
Įkainis
Nuo 50 Eur/mėn.
Paslauga / Operacija
Duomenų patikra4, kai taikomos sustiprinto patikrinimo procedūros
Įkainis
150 Eur
Paslauga / Operacija
Duomenų patikra4 mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms
Įkainis
Nuo 500 Eur
Paslauga / Operacija
Duomenų patikra4,  kai juridinis asmuo nėra registruotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre ar bent vienas iš steigėjų/dalyvių (akcininkų) nuosavybės/kontrolės struktūroje ir/ar bent vienas iš naudos gavėjų yra užsienio valstybės pilietis
Įkainis
Nuo 300 Eur5
Paslauga / Operacija
Sąskaitos atidarymas nerezidentams3 ir rezidentams, kai juridinio asmens bent vienas iš steigėjų/dalyvių (akcininkų) nuosavybės/kontrolės struktūroje ir/ar bent vienas iš naudos gavėjų yra užsienio valstybės pilietis ARBA bent vienas iš steigėjų/dalyvių (akcininkų) nuosavybės/kontrolės struktūroje yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo
Įkainis
Nuo 200 Eur
Paslauga / Operacija
Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų depozitinės sąskaitos tvarkymas
Įkainis
Nuo 500 Eur/mėn.
Paslauga / Operacija
Lėšų administravimo mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas nepersiveda lėšų į kitas sąskaitas6
Įkainis
1% / 360 d., min. 3,00 Eur
Paslauga / Operacija
Asmens, turinčio teisę valdyti Banko sąskaitą (as), keitimas, priskyrimas ir naikinimas
Įkainis
5 Eur
Paslauga / Operacija
Čekių knygelės išdavimas      
Įkainis
6 Eur

PASTABA: Banko sąskaitos atidaromos ir aptarnavimas bei mokėjimai vykdomi šiomis valiutomis: EUR, AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, GBP, NOK, PLN, SEK, USD, SEK, USD, ZAR. Sąskaitos, atidarytos kita valiuta, aptarnavimas galimas tik konvertavus lėšas į aukščiau nurodytą valiutą

1 Mokestis taikomas kiekvienai kliento banko sąskaitai.

2 Mokėjimų atliktų iš SEPA šalių pagal SEPA kredito pervedimų schemą ir iš EEE šalių įskaitymas, kai banko mokesčiai SHA ir pateikta IBAN informacija mokėtojo / gavėjo identifikavimui.

3 Rezidentas:

  • fizinis asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybės narės teisės aktus turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje;
  • juridinis asmuo, kurio buveinė registruota Lietuvos respublikoje.

Nerezidentas:

  • fizinis asmuo, kuris nelaikomas rezidentu;
  • juridinis asmuo, kuris nėra registruotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

4 Klientas apie mokesčio taikymą informuojamas prieš pradedant dokumentų patikrą. Bankas, gavus mokesčio apmokėjimą, laiko jį Kliento sutikimu su taikomu mokesčiu, ir pradeda patikrinimo procedūrą dėl sprendimo pradėti ir/ar tęsti dalykinius santykius su Klientu. Sumokėtas mokestis už dokumentų patikrą negarantuoja sąskaitos atidarymo ar dalykinių santykių tęstinumo bei, nepriklausomai nuo banko ir/ar kliento sprendimo atidaryti sąskaitą ar tęsti dalykinius santykius, klientui negrąžinamas.

5 Jeigu dokumentų patikrą būtina atlikti Kliento buveinėje ar veiklos vietoje, Bankas turi teisę taikyti didesnį dokumentų patikros įkainį, apie kurį Klientas bus informuotas prieš pradedant dokumentų patikrą.

6 Mokestis skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, dauginant visų kliento sąskaitų likučių sumą iš nurodytos vertės ir nurašomas kitą kalendorinę dieną už praėjusią dieną.

Tapkite klientu jau dabar!

Visos mokėjimo paslaugos elektroniniu būdu ir grynaisiais – viename banke

lighthouse