Paslaugų ir operacijų kainynas

2024 metų paslaugų ir operacijų kainynas PDF (galioja nuo 2024-06-03)

Peržiūrėti

Informacinis pranešimas apie įkainių pokyčius nuo 2024-06-03

Peržiūrėti

Kreditai

Privatiems klientams

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Kredito sutarties sudarymo mokestis
Įkainiai
0 Eur
Paslauga / Operacija
Kredito sutarties administravimo mokestis
Įkainiai
0 Eur
Paslauga / Operacija
Kredito sutarties sąlygų keitimas
Įkainiai
0 Eur

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Kredito sutarties sudarymo mokestis
Įkainiai
0,5 % kredito sumos, min. 250 Eur
Paslauga / Operacija
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis,
- kai fiksuota palūkanų norma keičiama į kintamą palūkanų normą ir atvirkščiai;
- kai keičiama kintamos palūkanų normos marža ar fiksuota palūkanų norma.
Įkainiai
1 % kredito likučio, min 250 Eur

1 Nekintančia palūkanų norma nustatoma fiksuotam 5 metų laikotarpiui, o jam pasibaigus palūkanos automatiškai keičiamos į sutartyje nustatytą kintamąją palūkanų normą arba šalių susitarimu gali būti vėl nustatoma nekintančia palūkanų norma naujai užfiksuotam 5 metų laikotarpiui

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Kredito sutarties parengimo, pratęsimo mokestis
Įkainiai
Nuo 0,5 % nuo sumos, min. 250 Eur
Paslauga / Operacija
Kredito sutarties keitimo mokestis, kai didinama kredito suma
Įkainiai
Nuo 0,5 % nuo didinamos sumos,
min. 150 Eur
Paslauga / Operacija
Kitų kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis
Įkainiai
Nuo 0,2 %, min. 150 Eur
Paslauga / Operacija
Sutarties dėl skolos perkėlimo kitam subjektui sudarymas
Įkainiai
1 % nuo kredito sumos,
min. 250 Eur
Paslauga / Operacija
Mokestis už prieš laiką grąžintą kreditą ar jo dalį
Įkainiai
Netaikoma

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Lizingo sutarties parengimo mokestis
Įkainiai
Nuo 1 % finansuojamos sumos, min. 200 Eur
Paslauga / Operacija
Lizingo sutarties sąlygų keitimo mokestis
Įkainiai
Nuo 0,5 % finansuotos sumos, min. 150 Eur
Paslauga / Operacija
Dalies turto likutinės vertės padengimo / Turto išankstinio išsipirkimo mokestis
Įkainiai
Netaikoma
Paslauga / Operacija
Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų dokumentų administravimas
Įkainiai
10 Eur už kiekvieną gautą dokumentą

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Mokestis už leidimo (pažymos) antriniam įkeitimui kito kreditoriaus naudai išdavimą
Įkainiai
Nuo 150 Eur
Paslauga / Operacija
Mokestis už leidimą subnuomai, sublizingui, panaudai
Įkainiai
Nuo 60 Eur
Paslauga / Operacija
Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt. dokumentų), susijusių su kreditavimo sutartimi, išdavimas
Įkainiai
Nuo 50 Eur
Paslauga / Operacija
Sutarties, jos priedų, papildomų susitarimų ir pažymų vertimas į užsienio kalbą
Įkainiai
Pagal vertimo biuro įkainius
Verslo klientams

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Kredito sutarties parengimo, pratęsimo mokestis
Įkainiai
Nuo 0,7 % kredito sumos, min. 200 Eur
Paslauga / Operacija
Kreditavimo projekto analizės ir įvertinimo mokestis
Įkainiai
Nuo 0,35 % kredito sumos, min. 200 Eur
Paslauga / Operacija
Kredito sutarties keitimo mokestis, kai didinama kredito suma
Įkainiai
Nuo 0,7 % kredito sumos, min. 200 Eur
Paslauga / Operacija
Kitų kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis
Įkainiai
Nuo 0,5 % kredito likučio sumos, min. 150 Eur
Paslauga / Operacija
Įsipareigojimo mokestis nuo nepanaudotos kredito ar kredito linijos sumos
Įkainiai
Nuo 0,75 % metinių palūkanų nuo nepanaudotos sumos
Paslauga / Operacija
Mokestis už prieš laiką grąžintą kreditą ar jo dalį/kredito linijos sutarties nutraukimą anksčiau termino
Įkainiai
Nuo 2 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 300 Eur
Paslauga / Operacija
Mokestis už leidimo (pažymos) antriniam įkeitimui kito kreditoriaus naudai išdavimą
Įkainiai
Nuo 1 % nuo kredito likučio sumos,
min. 200 Eur

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Vienkartinis vekselio įforminimo mokestis
Įkainiai
Nuo 0,5 %, min. 150 Eur
Paslauga / Operacija
Vekselio diskontas
Įkainiai
Pagal susitarimą
Paslauga / Operacija
Vekselio protestavimas
Įkainiai
150 Eur plius notaro mokesčiai

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Faktoringo sutarties parengimo mokestis
Įkainiai
Nuo 0,75 % faktoringo limito,
min. 200 Eur
Paslauga / Operacija
Sąskaitos administravimo mokestis
Įkainiai
Nuo 0,5 % nuo kiekvienos sąskaitos faktūros sumos, min. 3 Eur
Paslauga / Operacija
Faktoringo sutarties sąlygų keitimo mokestis
Įkainiai
Nuo 0,5 % limito sumos, min. 150 Eur
Paslauga / Operacija
Pirkėjo limito atnaujinimo mokestis1
Įkainiai
35 Eur
Paslauga / Operacija
Debitoriaus rizikos vertinimas:
- Debitoriaus, registruoto Baltijos šalyse
- Debitoriaus, registruoto užsienio šalyse (išskyrus Baltijos šalis)
Įkainiai

- 40 Eur
- 70 Eur

Faktoringo įkainiai nurodyti be PVM

1Pirkėjų limito atnaujinimo mokestis taikomas keičiant/ peržiūrint/atnaujinant pirkėjo limitą.

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Lizingo sutarties parengimo mokestis
Įkainiai
Nuo 1 % finansuojamos sumos, min. 200 Eur
Paslauga / Operacija
Lizingo sutarties sąlygų keitimo mokestis
Įkainiai
Nuo 0,5 % finansuotos sumos, min. 150 Eur
Paslauga / Operacija
Dalies turto likutinės vertės padengimo / Turto išankstinio išsipirkimo mokestis
Įkainiai
Nuo 2 % nuo prieš terminą sumokėtų lizingo įmokų sumos, min. 300 Eur
Paslauga / Operacija
Mokestis už leidimą subnuomai, sublizingui, panaudai
Įkainiai
Nuo 60 Eur
Paslauga / Operacija
Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų dokumentų administravimas
Įkainiai
10 Eur už kiekvieną gautą dokumentą

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Sutarties, jos priedų, papildomų susitarimų ir pažymų vertimas į užsienio kalbą
Įkainiai
Pagal vertimo biuro įkainius
Paslauga / Operacija
Pranešimų apie įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą siuntimas paštu
Įkainiai
8 Eur už kiekvieną
Paslauga / Operacija
Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt. dokumentų), susijusių su kreditavimo sutartimi, išdavimas
Įkainiai
Nuo 50 Eur
Paslauga / Operacija
Mokestis už draudimo administravimą, kai įkeistas turtas draudžiamas Banko iniciatyva, klientui neapdraudus turto
Įkainiai
50 Eur

Tapkite klientu jau dabar!

Visos mokėjimo paslaugos elektroniniu būdu ir grynaisiais – viename banke

lighthouse