Paslaugų ir operacijų kainynas

2024 metų paslaugų ir operacijų kainynas PDF (galioja nuo 2024-06-03)

Peržiūrėti

Informacinis pranešimas apie įkainių pokyčius nuo 2024-06-03

Peržiūrėti

Informacija apie sąskaitas

Privatiems ir verslo klientams

Sąskaitos išrašai

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Sąskaitų išrašų pateikimas Interneto banke:
- Už laikotarpį iki 3 metų
- Už ankstesnį, nei 3 metai, laikotarpį
Įkainiai
- Nemokamai
- 10 Eur už kiekvieną prašymą parengti sąskaitos išrašą
Paslauga / Operacija
Sąskaitų išrašų išdavimas Banko skyriuje:
- Einamosios dienos
- Mėnesio1
Įkainiai
- Nemokamai
- Nemokamai
Paslauga / Operacija
Nurodomo laikotarpio banko sąskaitos išrašo parengimas:
- Vienos dienos
- Vieno mėnesio
- Kito laikotarpio
Įkainiai
- 1 Eur
- 5 Eur
- 10 Eur
Paslauga / Operacija
Sąskaitos išrašo pateikimas uždarant sąskaitą privatiems klientams  Banko skyriuje2
Įkainiai
Nemokamai

1Vieną kartą per kalendorinį mėnesį sąskaitos išrašas už ne daugiau kaip 30 paskutinių dienų laikotarpį iki kreipimosi į Banką dienos arba už praėjusį kalendorinį mėnesį išduodamas nemokamai.

2Sąskaitos išrašas pateikiamas už paskutinius 36 mėnesius iki sąskaitos uždarymo arba už visą sąskaitos galiojimo laikotarpį, jei sąskaita buvo atidaryta mažiau nei prieš 36 mėnesius.

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Lietuvoje
Įkainiai
2 Eur
Paslauga / Operacija
Į užsienį
Įkainiai
6 Eur
Paslauga / Operacija
Kurjeriniu paštu (Lietuvoje)
Įkainiai
10 Eur
Paslauga / Operacija
Kurjeriniu paštu (Į užsienį
Įkainiai
70 Eur

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Pajamų ir turto deklaravimui
Įkainiai
Nemokamai
Paslauga / Operacija
Apie kaupiamosios sąskaitos lėšas parengimas
Įkainiai
Nemokamai
Paslauga / Operacija
Atidarytos/uždarytos sąskaitos ir jų likučiai (lietuvių kalba)
Įkainiai
10 Eur
Paslauga / Operacija
Apie MoneyGram, RIA, Unistream perlaidų vykdymą
Įkainiai
3 Eur už kiekvieną mėnesį, min. 15 Eur
Paslauga / Operacija
Kitos pažymos ir pranešimai, nesusiję su kreditavimo paslaugomis:
- Lietuvių kalba
- Anglų kalba
Įkainiai
- 20 Eur
- 30 Eur
Paslauga / Operacija
Pažymos klientų auditoriams:
- Lietuvių kalba
- Anglų kalba
- Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų auditoriams
Įkainiai
- 30 Eur
- 50 Eur
- 100 Eur
Paslauga / Operacija
Kliento rekvizitų patvirtinimas
Įkainiai
5 Eur

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Dokumentų ir jų nuorašų išdavimas
Įkainiai
2 Eur/ 1 lapas
Paslauga / Operacija
Prašymo atlikti dokumento, senesnio, nei vieneri metai, paiešką skyriuje/archyve priėmimas
Įkainiai
5 Eur
Paslauga / Operacija
Išsiųsto mokėjimo nurodymo patvirtinančio dokumento išdavimas arba pranešimo kopijos pateikimas (SWIFT)
Įkainiai
5 Eur
Paslauga / Operacija
Kopijavimas
Įkainiai
0,50 Eur už kiekvieną lapą

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Kliento atstovo atstovavimą patvirtinančio dokumento patikros mokestis1
Įkainiai
5 Eur
Paslauga / Operacija
Juridinių asmenų dokumentų patikra, nepateikus originalų, banko sąskaitai atidaryti/ aptarnauti
Įkainiai
9 Eur

1Mokestis taikomas asmeniui - už Kliento atstovavimo dokumento (įgaliojimo, patvirtinto notaro arba notaro patvirtintam prilyginto) patikrinimą viešajame registre, kad būtų galima atstovui pateikti informaciją, dokumentus, sudaryti sandorius ar atlikti kt. įgaliojime leidžiamus veiksmus

Tapkite klientu jau dabar!

Visos mokėjimo paslaugos elektroniniu būdu ir grynaisiais – viename banke

lighthouse