Paslaugų ir operacijų kainynas

2024 metų paslaugų ir operacijų kainynas PDF (galioja nuo 2024-06-03)

Peržiūrėti

Informacinis pranešimas apie įkainių pokyčius nuo 2024-06-03

Peržiūrėti

Kredito pervedimai

Privatiems ir verslo klientams

Pervedimas eurais banko viduje:
Val.1
Diena1
Skyriuje
Internetu
Pervedimas eurais banko viduje:
Į savo sąskaitą
Val.1
23 val.
Diena1
D+0
Skyriuje
2 Eur
Internetu
0,40 Eur
Pervedimas eurais banko viduje:
Į kito kliento sąskaitą
Val.1
23 val.
Diena1
D+0
Skyriuje
2 Eur
Internetu
0,40 Eur
Pervedimas eurais banko viduje:
Į kito kliento sąskaitą atsiskaitant už elektroninės paslaugas („Bank link“)
Val.1
23 val.
Diena1
D+0
Skyriuje
Nemokamai
Internetu
Nemokamai

Pervedimas eurais į kitą SEPA valstybės banką2:
Val.1
Diena1
Skyriuje
Internetu
Pervedimas eurais į kitą SEPA valstybės banką2:
Momentinis SEPA mokėjimo nurodymas3
Val.1
24 val
Diena1
D+0
Skyriuje
2 Eur
Internetu
0,40 Eur
Pervedimas eurais į kitą SEPA valstybės banką2:
Paprastas SEPA mokėjimo nurodymas
Val.1
16 val
Diena1
DD+0
Skyriuje
2 Eur
Internetu
0,40 Eur
Pervedimas eurais į kitą SEPA valstybės banką2:
Pervedimo į kitą banką atitikties patikrinimas
(mokestis taikomas verslo klientams nerezidentams)
Skyriuje
15 Eur
Internetu
15 Eur

Periodinis pervedimas:
Val.1
Diena1
Skyriuje
Internetu
Periodinis pervedimas:
Į savo sąskaitą banko viduje
Val.1
23 val.
Diena1
D+0
Skyriuje
1,50 Eur
Internetu
0,40 Eur
Periodinis pervedimas:
Į kito kliento sąskaitą banko viduje
Val.1
23 val.
Diena1
D+0
Skyriuje
1,50 Eur
Internetu
0,40 Eur
Periodinis pervedimas:
Į kliento sąskaitą kitame banke
Val.1
16 val.
Diena1
DD+0
Skyriuje
1,50 Eur
Internetu
0,40 Eur

Įmokos už paslaugas:
Skyriuje
Internetu
Įmokos už paslaugas:
Mokėjimas už paslaugas pagal įmokų (mokesčių) šabloną iš kliento sąskaitos
Skyriuje
2 Eur
Internetu
0,40 Eur

Kredito pervedimas SEPA - Kliento nurodymu sąskaitos tiekėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA erdvės valstybėse atidarytas sąskaitas, būtina IBAN informacija mokėtojo / gavėjo identifikavimui. Mokėjimai priimami vykdymui UAB Urbo banke tik su SHA mokesčių sąlyga (mokesčiai mokami dalimis).

1 D – mokėjimui internetu bet kuri kalendorinė diena, mokėjimui skyriuje, atitinkamo skyriaus darbo laiko metu ne ilgiau kaip iki nurodytos valandos. DD – UAB Urbo banko darbo diena atitinkamai paslaugai (pirmadienis-penktadienis, išskyrus SEPA mokėjimui Target2 kliringo išeigines dienas ir Tarptautiniam mokėjimui Lietuvos šventines dienas ir bankų korespondentų ne darbo dienas pagal mokėjimo valiutą). DD+0,DD+1,DD+2– banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimas bus įvykdytas, iki nurodyto laiko pateikus / gavus mokėjimo nurodymą ir lėšas: siunčiant mokėjimą - perduotas korespondentui / gavėjo bankui; gaunant mokėjimą – įskaitytas į gavėjo sąskaitą. Pvz. kredito pervedimas SEPA į kliento sąskaitą kitame banke (16 val. / DD+0) bus įvykdytas tą pačią banko darbo dieną, jei jis pateiktas iki 16 val. UAB Urbo bankas turi teisę skubiau įvykdyti mokėjimą nei nurodyta sąlygose. Mokėjimai, gauti po nurodyto laiko, vykdomi su vėlesniu valiutavimu, pridedant papildomą darbo dieną.

2 Paprastas pervedimas vykdomas kas kelias valandas vykstančiu atsiskaitymu.

3 Momentinis SEPA mokėjimo nurodymas priimamas iki 100 000 Eur imtinai ir vykdomas į bankus, kurie yra prisijungę prie Momentinių mokėjimų paslaugos schemos.


Pervedimas užsienio valiuta Banko viduje:
Val.1
Diena1
Skyriuje
Internetu
Pervedimas užsienio valiuta Banko viduje:
Į savo sąskaitą
Val.1
23 val.
Diena1
D+0
Skyriuje
2 Eur
Internetu
0,40 Eur
Pervedimas užsienio valiuta Banko viduje:
Į kito kliento sąskaitą
Val.1
23 val.
Diena1
D+0
Skyriuje
2 Eur
Internetu
0,40 Eur

Tarptautinis ne SEPA pervedimas  (pasirinkus OUR mokesčius, papildomai taikomas žemiau nurodytas kitų bankų mokestis)
Val.1
Diena1
Skyriuje
Internetu
Tarptautinis ne SEPA pervedimas  (pasirinkus OUR mokesčius, papildomai taikomas žemiau nurodytas kitų bankų mokestis)
Tarptautinis mokėjimo nurodymas į BY,AE, AM, AZ, KZ, KG, MD, TJ, TM, UZ, RU, TR šalis2 visomis valiutomis (SHA, OUR)
(Paprastas / Skubus / Labai skubus) (iki 16 val. D+0, po nurodyto laiko D+1)
Val.1
16 val/ 23 val.
Diena1
DD+0/ DD+1
Skyriuje
-
Internetu
0,5 % nuo sumos, min. 100 Eur
Tarptautinis ne SEPA pervedimas  (pasirinkus OUR mokesčius, papildomai taikomas žemiau nurodytas kitų bankų mokestis)
Tarptautinis mokėjimo nurodymas, išskyrus mokėjimus į šalis2, EUR, USD valiuta (SHA, OUR)
(Paprastas / Skubus / Labai skubus)(iki 16 val. D+0, po nurodyto laiko D+1)
Val.1
16 val/ 23 val.
Diena1
DD+0/ DD+1
Skyriuje
30 Eur
Internetu
20 Eur
Tarptautinis ne SEPA pervedimas  (pasirinkus OUR mokesčius, papildomai taikomas žemiau nurodytas kitų bankų mokestis)
Tarptautinis mokėjimo nurodymas, išskyrus mokėjimus į šalis2, kita (išskyrus EUR, USD) valiuta (SHA, OUR) (Paprastas / Skubus / Labai skubus) (D+1 / AUD valiuta D+2)
Val.1
23 val.
Diena1
DD+1/ DD+2
Skyriuje
23 Eur
Internetu
13 Eur
Tarptautinis ne SEPA pervedimas  (pasirinkus OUR mokesčius, papildomai taikomas žemiau nurodytas kitų bankų mokestis)
OUR papildomas mokestis, kai mokėjimo suma iki 50 000 EUR (ar ekvivalentas EUR) imtinai
Skyriuje
15 Eur
Internetu
15 Eur
Tarptautinis ne SEPA pervedimas  (pasirinkus OUR mokesčius, papildomai taikomas žemiau nurodytas kitų bankų mokestis)
OUR papildomas mokestis, kai mokėjimo suma virš 50 000 EUR (ar ekvivalentas EUR)
Skyriuje
35 Eur
Internetu
35 Eur
Tarptautinis ne SEPA pervedimas  (pasirinkus OUR mokesčius, papildomai taikomas žemiau nurodytas kitų bankų mokestis)
Pervedimo į kitą banką atitikties patikrinimas
(mokestis taikomas verslo klientams nerezidentams, išskyrus pavedimus į šalis2)
Skyriuje
15 Eur
Internetu
15 Eur

Tarptautinis ne SEPA pervedimas Kredito pervedimas Ne SEPA - Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedama kita nei euras valiuta arba į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas. Mokėjimo nurodymai į EEE šalių bankus vykdomi, jei banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).

OUR ir SHA mokesčių mokėjimo sąlygos mokėjimo nurodymuose:

  • OUR – kai mokėtojas moka UAB Urbo banko, papildomus bankų tarpininkų ir gavėjo banko nustatytus mokesčius. Bankas neatsako už tai, jei bankai tarpininkai ir/ar gavėjo bankas nesilaiko banko nurodymų arba dėl kokių nors kitų nuo banko nepriklausančių priežasčių į gavėjo sąskaitą įskaitoma ne visa mokėjimo nurodyme nurodyta suma. OUR mokėjimų atveju priimant vykdyti mokėjimo nurodymą nuo mokėtojo sąskaitos nurašomi mokėjimo nurodymo mokesčiai ir papildomas OUR mokestis, kitų bankų mokesčiams mokėti;
  • SHA – kai mokėtojas moka tik UAB Urbo banko nustatytus mokesčius, o gavėjo banko ir kitų bankų mokesčius moka gavėjas. Gavėjo bankui / jo tarpininkams taikant mokesčius mokėtojui SHA atveju, UAB Urbo bankas tokius mokesčius gali papildomai nurašyti nuo mokėtojo sąskaitos.

1 D – mokėjimui internetu bet kuri kalendorinė diena, mokėjimui skyriuje, atitinkamo skyriaus darbo laiko metu ne ilgiau kaip iki nurodytos valandos. DD – UAB Urbo banko darbo diena atitinkamai paslaugai (pirmadienis-penktadienis, išskyrus SEPA mokėjimui Target2 kliringo išeigines dienas ir Tarptautiniam mokėjimui Lietuvos šventines dienas ir bankų korespondentų ne darbo dienas pagal mokėjimo valiutą). DD+0,DD+1,DD+2– banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimas bus įvykdytas, iki nurodyto laiko pateikus / gavus mokėjimo nurodymą ir lėšas: siunčiant mokėjimą - perduotas korespondentui / gavėjo bankui; gaunant mokėjimą – įskaitytas į gavėjo sąskaitą. Pvz. kredito pervedimas SEPA į kliento sąskaitą kitame banke (16 val. / DD+0) bus įvykdytas tą pačią banko darbo dieną, jei jis pateiktas iki 16 val. UAB Urbo bankas turi teisę skubiau įvykdyti mokėjimą nei nurodyta sąlygose. Mokėjimai, gauti po nurodyto laiko, vykdomi su vėlesniu valiutavimu, pridedant papildomą darbo dieną.

2 Šalių sąrašas: Baltarusija (BY), Jungtiniai Arabų Emyratai (AE), Armėnija (AM), Azerbaidžanas (AZ), Kazachstanas (KZ), Kirgizija (KG), Moldovos Respublika (MD), Tadžikistanas (TJ), Turkmėnistanas (TM), Uzbekistanas (UZ), Rusijos Federacija (RU), Turkija (TR).

Paslauga / Operacija
Įkainis
Paslauga / Operacija
PLAIS mokėjimo vykdymas
Įkainis
1 Eur

Tapkite klientu jau dabar!

Visos mokėjimo paslaugos elektroniniu būdu ir grynaisiais – viename banke

lighthouse