Paslaugų ir operacijų kainynas

2024 metų paslaugų ir operacijų kainynas PDF (galioja nuo 2024-06-03)

Peržiūrėti

Informacinis pranešimas apie įkainių pokyčius nuo 2024-06-03

Peržiūrėti

Riboto naudojimo sąskaita

Privatiems klientams

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Riboto naudojimo sąskaitos atidarymas, tvarkymas, uždarymas
Įkainiai
Nemokamai
Paslauga / Operacija
Grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą Banko padaliniuose:
- Kredito dengimui ar jo administravimui kredito valiuta
- Indėlio sudarymui ar papildymui indėlio valiuta
Įkainiai
Nemokamai
Paslauga / Operacija
Grynųjų pinigų išėmimas EUR iš sąskaitos Banko padaliniuose:
- Indėlio lėšų ir palūkanų
- Likučio išėmimas EUR po visiško kredito padengimo
Įkainiai
žr. skiltį „KASOS OPERACIJOS“
Paslauga / Operacija
Į sąskaitą pervestų lėšų, skirtų kredito dengimui ar jo administravimui, administravimas:
- Kredito valiuta
- Kitomis valiutomis, nei kredito valiuta
Įkainiai
- Nemokamai
- žr. skiltį "GAUTŲ MOKĖJIMŲ EURAIS ĮSKAITYMAS“ ir "GAUTŲ TARPTAUTINIŲ MOKĖJIMŲ ĮSKAITYMAS“
Paslauga / Operacija
Į sąskaitą pervestų lėšų, skirtų indėlio sudarymui ar papildymui, administravimas
Įkainiai
- žr. skiltį "GAUTŲ MOKĖJIMŲ EURAIS ĮSKAITYMAS“ ir "GAUTŲ TARPTAUTINIŲ MOKĖJIMŲ ĮSKAITYMAS“
Paslauga / Operacija
Kredito pervedimai, skirti:
- Kredito lėšų panaudojimui
- Kitų lėšų, gautų kreditui administruoti, panaudojimui, atliekamas Banko padaliniuose
- Likučio išėmimui po visiško kredito padengimo, atliekamas Banko padaliniuose
- Indėlio ir palūkanų sumos pervedimui, atliekamas Banko padaliniuose
Įkainiai
- žr. skiltį "KREDITO PERVEDIMAI SEPA“ ir "KREDITO PERVEDIMAI NE SEPA“

Riboto naudojimo sąskaita - riboto funkcionalumo mokėjimo sąskaita, skirta 1. grąžinamoms kredito lėšoms kaupti ir (arba) kreditui administruoti (kai sąskaita nurodyta kredito sutartyje ar kituose kredito dokumentuose); arba 2. indėlių, sudaromų Banke, lėšoms kaupti, administruoti ir/ar išmokėti. Sąskaita atidaroma tik banko padalinyje fiziniams asmenims, kurie yra laikomi vartotojais.

Už kitas paslaugas ir/ar operacijas, naudojantis riboto naudojimo sąskaita, taikomi standartiniai Paslaugų ir operacijų kainyne nustatyti mokesčiai.

Tapkite klientu jau dabar!

Visos mokėjimo paslaugos elektroniniu būdu ir grynaisiais – viename banke

lighthouse