Paslaugų ir operacijų kainynas

2024 metų paslaugų ir operacijų kainynas PDF (galioja nuo 2024-06-03)

Peržiūrėti

Informacinis pranešimas apie įkainių pokyčius nuo 2024-06-03

Peržiūrėti

Dokumentiniai atsiskaitymai ir garantijos (laidavimai)

Verslo klientams

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Garantijos (UAB Urbo banko standartinio teksto) ar laidavimo suteikimas
Įkainiai
0,5 % nuo sumos, min. 90 Eur
Jeigu nedeponuojamos lėšos, papildomai pagal susitarimą taikomas įsipareigojimo mokestis
Paslauga / Operacija
Garantijos nestandartiniu tekstu (pagal koreguotą kliento pateiktą tekstą) suteikimas
Įkainiai
1 % nuo sumos, min. 190 Eur
Jeigu nedeponuojamos lėšos, papildomai pagal susitarimą taikomas įsipareigojimo mokestis
Paslauga / Operacija
Garantijos (laidavimo) ir/ arba sutarties sąlygų keitimas (už kiekvieną pakeitimą atskirai: 1) sumos, 2) termino, 3) kito teksto koregavimo)
Įkainiai
Nuo 0,5 % nuo sumos, min. 90 Eur
Paslauga / Operacija
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) administravimas
Įkainiai
0,1 % nuo sumos, min. 190 Eur
Paslauga / Operacija
Prašymo suteikti garantiją (laidavimą) anuliavimas
Įkainiai
50 Eur
Paslauga / Operacija
Pranešimas apie gautą garantiją, jos sąlygų pakeitimą ar reikalavimo mokėti pagal gautą garantiją perdavimas
Įkainiai
100 Eur

Palūkanos už garantijos (laidavimo) suteikimui deponuotas lėšas nemokamos.

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Akredityvo išleidimas (deponuojant kliento lėšas)
Įkainiai
100 Eur
Paslauga / Operacija
Akredityvo išleidimas (nedeponuojant kliento lėšų)
Įkainiai
100 Eur plius įsipareigojimo mokestis pagal susitarimą
Paslauga / Operacija
Akredityvo sąlygų pakeitimas
Įkainiai
50 Eur
Paslauga / Operacija
Akredityvo dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)
Įkainiai
0,2 % nuo sumos, min. 100 Eur
Paslauga / Operacija
Dokumentų apmokėjimas
Įkainiai
0,1 %, min. 50 Eur
Paslauga / Operacija
Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas
Įkainiai
50 Eur
Paslauga / Operacija
Atidėto mokėjimo priežiūra
Įkainiai
50 Eur
Paslauga / Operacija
Dokumentų neatitikimas akredityvo sąlygoms (už kiekvieną dokumentų komplektą)
Įkainiai
100 Eur
Paslauga / Operacija
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas
Įkainiai
50 Eur

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Pranešimas apie gautą akredityvą ar jo sąlygų pakeitimą
Įkainiai
50 Eur
Paslauga / Operacija
Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)
Įkainiai
0,2 % nuo sumos, min. 100/200 Eur1
Paslauga / Operacija
Akredityvo tvirtinimas
Įkainiai
pagal susitarimą, min. 100 Eur
Paslauga / Operacija
Dokumentų apmokėjimas (vykdant akredityvą UAB Urbo banke)
Įkainiai
0,1 % nuo sumos, min. 50 Eur
Paslauga / Operacija
Išankstinis dokumentų apmokėjimas
Įkainiai
Diskontas pagal susitarimą
Paslauga / Operacija
Atidėto mokėjimo priežiūra
Įkainiai
50 Eur
Paslauga / Operacija
Akredityvo perleidimas
Įkainiai
0,2 % nuo sumos, min. 100 Eur
Paslauga / Operacija
Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti lėšas
Įkainiai
50 Eur
Paslauga / Operacija
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas
Įkainiai
50 Eur
Paslauga / Operacija
Pranešimas apie gautą akredityvą ar jo sąlygų pakeitimą kitų bankų klientams
Įkainiai
0,2 %, min. 150 Eur, max 500 Eur

1 Min. 100 Eur iki 20 skirtingo turinio dokumentų komplekte; min. 200 Eur, kai pateikta daugiau nei 20 skirtingo turinio dokumentų

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Pranešimas apie inkaso gavimą ar jo sąlygų pakeitimą
Įkainiai
50 Eur
Paslauga / Operacija
Dokumentų apmokėjimas
Įkainiai
0,25 %, min. 100 Eur
Paslauga / Operacija
Dokumentų saugojimas (jeigu nemokama ar neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo apie inkaso gavimą išsiuntimo klientui datos)
Įkainiai
50 Eur (už mėnesį ar jo dalį)
Paslauga / Operacija
Dokumentų saugojimas (jeigu nemokama per 15 dienų po mokėjimo datos)
Įkainiai
50 Eur (už mėnesį ar jo dalį)
Paslauga / Operacija
Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo dienos
Įkainiai
50 Eur
Paslauga / Operacija
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas (moka inkaso pareiškėjas) arba įteikimas be apmokėjimo
Įkainiai
0,25 %, min. 100 Eur
Paslauga / Operacija
Protestavimas
Įkainiai
100 Eur ir notaro mokesčiai
Paslauga / Operacija
Teisių į krovinį perdavimas (moka inkaso pareiškėjas)
Įkainiai
50 Eur

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Dokumentų inkasavimas
Įkainiai
0,25 %, min. 100 Eur
Paslauga / Operacija
Inkaso sąlygų pakeitimas
Įkainiai
50 Eur

Paslauga / Operacija
Įkainiai
Paslauga / Operacija
Paklausimas kliento prašymu arba pranešimo perdavimas
Įkainiai
50 Eur
Paslauga / Operacija
Informacijos, susijusios su kliento pateikto projekto įgyvendinimu, rinkimas ir nagrinėjimas; akredityvo / garantijos (laidavimo) projekto ruošimas
Įkainiai
0,2% nuo sumos,
min. 200 Eur (įgyvendinus projektą, jau  sumokėtu / nurašytu mokesčiu mažinama pagal atitinkamą produktą kliento mokėtinų mokesčių suma)

Tapkite klientu jau dabar!

Visos mokėjimo paslaugos elektroniniu būdu ir grynaisiais – viename banke

lighthouse